fbpx

Terveydenhoidon asiantuntijat

Sami Länkimäki

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri

Minna Pihlajamäki

Työterveyshuollon erikoislääkäri

Anne-Mari Marttunen

Johtava työfysioterapeutti

Arja Töyry

Laatu- ja hallintopäällikkö

Terhi Vesiluoma

Johtava työterveyshoitaja

Minna Alestalo

Psykologi

Heini Länkimäki

Johtava sairaanhoitaja

Helena Sivula

Työterveyshoitaja

Mari Kuusisto

Vastaanottokoordinaattori

Marja Rajamäki

Myynti- ja markkinointipäällikkö

Taruliisa Tuokkola

Sairaanhoitaja

Karita Sadeharju

LT, Yleislääketiet. el., Diabetologi, Urheilulääkäri

Pauli Suominen

Psykiatri

Työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki

Olen työskennellyt terveydenhuollossa parisen kymmentä vuotta, joista  työterveyshuollossa vuodesta 2006 alkaen. Olen saanut erikoislääkärin pätevyyden vuonna 2011. Väitöskirjassani tutkin työkyvyttömyyttä ennustavia tekijöitä – sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyysetuuksia, kuten työkyvyttömyyseläkkeitä ja kuntoutustukia.

Työterveyshuollossa olen työskennellyt yhteistyössä eri kokoisten yritysten kanssa: koordinoinut valtakunnallisen yrityksen työterveyshuollon palveluita, auttanut yksilöitä, toiminut asiantuntijana ja konsulttina, kouluttajana, johtajana kuin myös palveluiden kehityksessä.

Intohimonani on parantaa suomalaista työelämää työterveyshuollon puitteissa ja muuttaa työterveyshuollon prosessit huomioimaan asiakastarpeet, jolloin palveluilla on aito lisäarvo.

Mottoni on sanonta: “Älä koskaan kasva niin isoksi, ettetkö voisi esittää kysymyksiä; älä koskaan tiedä niin paljon, ettetkö voisi oppia jotain uutta” – Og Mandino.

Erityisosaaminen: Työkyvyn arvioinnit, työkyvyn tuen mallien suunnittelu ja implementointi käyttöön. Työtä voidaan tarkastella kuntouttavana.

Kielitaito: suomi (äidinkieli), viro, englanti, ruotsi.

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Sami Länkimäki

Olen koulutukseltani anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ja olen työskennellyt päätoimisesti ensihoidossa eri puolilla Suomea vuodesta 2006 lähtien. Anestesiologian ja tehohoidon erikoisalaan kuuluu myös akuutin ja kroonisen kivun hoidon osaaminen. Minulla on ensihoitolääketieteen erityispätevyys. Olen toteuttanut koko urani ajan sivutoimisesti vastaanottotoimintaa perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa, niin julkisella kuin yksityisellä puolella, sekä erikoissairaanhoidon päivystystyötä. Tällä hetkellä olen viimeistelemässä väitöskirjaani sekä johtamiskoulutusta.

Vastaanottotoiminnan rakentaminen Omena Terveydessä uuden toimintamallin alle tulee olemaan erittäin mielenkiintoista. Tavoitteena on tehdä siitä tulevaisuuden toimintamalli, josta hyötyvät erityisesti asiakkaat.

Erityisosaaminen: Vastaanottotoiminta, kivun hoito, akuuttitilanteet, lapsipotilaat, asiakkaan kohtaaminen, koulutus.

Kielitaito: Suomi, englanti, ruotsi

 

Johtava työfysioterapeutti Anne-Mari Marttunen

Olen toiminut terveydenhuollossa yrittäjänä 15 vuotta, joista 12 fysioterapeuttina (AMK).

Erityisosaamiseno on tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiassa ja kuntoutuksessa, työfysioterapiassa ja urheilufysioterapiassa.

Työterveyshuollossa olen tehnyt yhteistyötä niin isojen- kuin mikroyrityksien kanssa. Työfysioterapian lisäksi toteutan kohdennettuja työkyky- ja hyvinvointihankkeita sekä työfysioterapeutin suoravastaanottoa.

Erityisesti urheilufysioterapia ja nuorten urheilijoiden tukeminen on minulle sydämen asia.

Arvostan periksiantamattomuutta ja sitkeyttä sekä välitöntä vuorovaikutusta.

Laatu- ja hallintopäällikkö Arja Töyry

Olen työskennellyt monipuolisissa työtehtävissä työterveyden parissa vuodesta 2001 alkaen. Minulla on suoritettuna fysioterapia (AMK) sekä työfysioterapeutin ja työhyvinvointiasiantuntijan erikoistumisopinnot, sisäisen auditoijan koulutus sekä johtamisen erikoisammatti tutkinto.

Kokemus työterveydessä – julkisen puolen, yrityksen oman ja yksityisen palveluntuottajan palveluksessa – ovat antaneet mahdollisuuden toteuttaa ja kehittää asikaslähtöistä toimintatapaa.

Työterveyshuollon toiminnan laatu ja sujuvat, yhteiset prosessit asiakkaiden kanssa ovat lähellä sydäntäni ja innostun aina niiden kehittämisestä . Aito asiakaslähtöisyys tuottaa asiakkaalle merkittävää lisäarvoa.

Erityisosaaminen: Työterveyden laatutoiminta, sisäisen auditoinnin aktiivinen kehittäminen, prosessien mallintaminen kehittämisen työvälineenä.

Johtava työterveyshoitaja Terhi Vesiluoma

Innostuin työterveyshoitajan työstä terveydenhoitajaopintojeni viimeisenä keväänä vuonna 1997. Parin vuoden kuluttua suoritin työterveyshoitajan erikoistumisopinnot, ja käytännössä koko 2000-luku on vierähtänyt työterveyshuollon parissa eri paikkakunnilla ja erilaisissa työtehtävissä. Olen suorittanut v. 2017 johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Viimeiset kahdeksan vuotta työskentelin vastaavana työterveyshoitajana eli lähiesimiehenä työterveyshoitajille. Työhöni kuului myös asiakaspalvelun sujuvuuden varmistaminen lääkäriasemalla ja yksikön laatu- ja kehitystyö. Esimies- ja laatutyön ohessa olen myös jatkuvasti tehnyt asiakastyötä erikokoisten yritysten ja niiden työntekijöiden kanssa, jotta olen voinut säilyttää kosketuksen työpaikkojen arkeen iloineen ja haasteineen.

Intohimonani on tehdä hyvää yhteistyötä omassa omenakorissa eli omien osaajiemme kanssa yhdessä, jonka jälkeen asioiden vieminen käytännön tasolle ja toteutukseen on luontevaa. Esimies- ja laatutyö ovat myös lähellä sydäntäni.

Mottoni on: ”Jos haluat kävellä nopeasti, kävele yksin, mutta jos haluat kävellä pitkälle, kävele yhdessä.” Tähtäimeni on kävellä hyvinkin pitkälle tässä alati muuttuvassa ja aina yhtä mielenkiintoisessa terveydenhuollon kentässä.

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Psykologi Minna Alestalo

Olen koulutukseltani psykologi (PsM) ja ekonomi (KTM). Psykologian alalla olen työskennellyt monipuolisesti erikoissairaanhoidossa kuntoutuksen, psykiatrian ja neurologian alueilla sekä opiskelijaterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa. Tällä hetkellä suoritan liikunta- ja urheilupsykologian opintoja ja koulutustaustastani löytyy lisäksi julkisjohtamisen opintoja. Ekonomina olen työskennellyt ulkoisen laskentatoimen parissa erilaisten yritysten kanssa, minkä kautta olen saanut kokemusta eri toimialojen erityispiirteiden tunnistamiseen.

Minulle tärkeää on auttaa asiakasta, niin yksilöitä kuin yhteisöjä, tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä löytämään keinoja haastavista tilanteista selviämiseen. Ammattirajat ylittävä yhteistyö ja yksilön kokonaisuutena hahmottava biopsykososiaalinen lähestymistapa ohjaavat työskentelyäni asiakkaan tarpeisiin vastaamisessa.

Työskentelyni kohdistuu asiakkaiden terveyden edistämiseen tähtäävään ohjaukseen ja kuntoutukseen, psykologisiin tutkimuksiin kuten työ- ja toimintakyvyn tai muistitoimintojen arvioimiseen sekä asiakkaiden toiveiden mukaisesti kohdennettuihin työhyvinvointia tukeviin muihin palveluihin.

Johtava sairaanhoitaja Heini Länkimäki

Olen työskennellyt terveydenhuollon parissa vuodesta 2009 alkaen. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK). Lisäksi olen käynyt ensihoidon hoitotason lisäkoulutuksen ja kouluttautunut traumaattisten tilanteiden purkukeskusteluiden vetäjäksi. Lasten akuuttitilanteet ovat myös osa erityisosaamistani. Viimeiset noin seitsemän vuotta olen tehnyt ensihoitajan työtä kohdaten eri ikäisiä ihmisiä vaihtuvissa ympäristöissä.

Terveydenhuollon vastaanottotoimintaan lähdin puhtaasti halusta auttaa ihmisiä eri elämäntilanteissa uudessa innovatiivisessa työympäristössä. Erityisesti mahdollisuus kehittää tulevaisuuden sairaanhoitotyötä monipuolisesti moniammatillisessa tiimissä sai mielenkiintoni heräämään.

Tärkeää minulle on asiakaslähtöisyyden lisäksi yhdessä tekeminen ja tiimityön toimivuus. Toimivalla tiimillä saadaan paras mahdollinen tulos myös asiakkaan näkökulmasta. Intohimoni on saada asiakkaalle hyvän palvelukokemuksen lisäksi tunne aidosta välittämisestä, mielestäni tämä on hyvän sairaanhoitotyön ydinasia.

Työterveyshoitaja Helena Sivula

Olen valmistunut terveydenhoitajaksi vuonna 1991. Työurani olen aloittanut kotisairaanhoidossa, kouluterveydenhuollossa sekä lastenneuvolassa.

Opiskeluaikana jäi itämään ajatus, että joskus vielä erikoistun työterveyshoitajaksi. Valmistuin työterveyshoitajaksi vuonna 2007 ja siitä lähtien olen työskennellyt työterveyshuollossa kunnallisella puolella. Olen työskennellyt niin pienten kuin suurtenkin yritysten kanssa.

Työterveyshuollon työ on moninaista ja tuo tullessaan mielenkiintoisia haasteita. Pidän työn tuomista haasteista.  Työterveyshuollon moninaisuuden vuoksi moniammatillinen tiimityö on tärkeää.  

Asiakaslähtöinen työ yksittäisten asiakkaiden sekä yritysten kanssa on lähellä sydäntäni.

Vastaanottokoordinaattori Mari Kuusisto

Olen valmistunut merkonomiksi vuonna 1984. Erilaisten toimistotyövaiheiden jälkeen päädyin vielä opiskelemaan ja valmistuin vuonna 1996 koulutetuksi hierojaksi.

Lähes kaksikymmentä vuotta olen työskennellyt yksityisessä fysikaalisessa hoitolaitoksessa asiakaspalvelutehtävissä ja toimistovastaavana.

Mottoni on: Mieluummin etuajassa kuin myöhässä. Huolellisuus ja rehellisyys ovat asioita, joita arvostan ja ovat työasenteeni perusteita, ihmistä unohtamatta!

Sairaanhoitaja Taruliisa Tuokkola

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja (AMK) ja valmiina sairaanhoitajana olen työskennellyt vuodesta 2013 alkaen. Suurimman osan tähänastisesta työurastani olen viettänyt akuuttihoitotyön parissa sairaalan päivystyksessä. Tästä työstä minulle on karttunut monipuolista osaamista kaikenikäisten asiakkaiden erilaisista sairauksista sekä tilanteista.

Asiakaslähtöinen työskentely sekä aito kohtaaminen ihmisen kanssa eri elämäntilanteissa ovat olennainen osa työskentelytapojani. Tämän koen kaikkein tärkeimpänä asiana jokapäiväisessä työssäni. Olen motivoitunut olemaan osana kehitystyötä, jonka tavoitteena on ihmisen terveyden ylläpito sekä sairauksien ennaltaehkäisy. Iloisen ja avoimen asenteen saattelemana on hyvä lähteä kehittämään itseään sekä työympäristöä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

020 7320 140

.