fbpx

Hei kaikille! Minun nimeni on Pauli Suominen, ja työskentelen Omena Terveydessä mielenterveystyön toimialajohtajana.

Uuden asemamme sijainti kuvastaa Omena Terveydelle tärkeää matalan kynnyksen toimintamallia, jota noudattaen olemme työstäneet myös mielenterveystiimimme suunnitelmat ja toimintaperiaatteet. Koulutukseltani olen psykiatri, mutta teen myös töitä yleislääkärinä, ja lisäksi kasvavassa mielenterveystiimissämme työskentelee psykologi ja jatkossa myös psykiatrisia sairaanhoitajia. Omena Terveyden matalan kynnyksen periaatteen mukaisesti psykiatrinen erikoisosaaminen sisältyy kaikkien työterveysasiakkaiden sopimuksiin sopimusten laajuudesta huolimatta, koska mielenterveyden ja yleisen jaksamisen ongelmat kattavat kaikista sairaspoissaoloista jopa 30-40%. Lisäksi mielenterveystiimimme kaikki palvelut ovat myös yksityisasiakkaiden käytettävissä.

Psykiatrisen osaamisen integroiminen osaksi perustason toimintaa mahdollistaa sen, ettei erikoisosaamisen piiriin pääseminen edellytä erillistä lähetemenettelyä. Tällä matalan kynnyksen periaatteella uskomme voivamme edistää aiempaa aikaisempaa puuttumista kriisiytyneisiin tilanteisiin, millä on tutkitusti havaittu olevan vaikutusta toipumisaikojen lyhentymiseen. Nykyisessä tilanteessa julkisen puolen mielenterveyspalvelut ovat selvästi ylikuormitettuja, ja pitkät jonotusajat aiheuttavat viivettä hoitojen aloittamiseen, ja tätä kautta pitkittävät toipumista. Mielenterveystiimimme resursoidaan jatkossakin siten, että kriisiytyneiden tilanteiden hoito aloitetaan tiiviiden käyntien muodossa, ja tapaamisia harvennetaan sittemmin voinnin kohenemisen mukaan.

Tervetuloa tutustumaan uuteen lääkäriasemaamme ja sen tarjoamiin työterveys- ja yksityispalveluihin!

Pauli Suominen, LT
Psykiatri, mielentervestyön toimialajohtaja
Omena Terveys