fbpx

Työterveyspsykologin rooliin osana työterveyshuollon moniammatillista toimintaa otettiin kantaa viimeisimmässä Psykologi -lehden numerossa (Psykologi 4/2019). Työterveyshuollon ammattihenkilöiksi luetaan työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat. Työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit toimivat työterveyshuollossa asiantuntijoina, joiden vastaanotolle on perinteisesti tarvittu työterveyshuollon ammattihenkilön lähete. Vuoden 2020 alusta lähtien työfysioterapeutin osalta suoravastaanotto kuuluu Kela korvattavan toiminnan piiriin ja tähän suuntaan halutaan kehittää myös työterveyspsykologien roolia.

Työterveyspsykologi Sanna Selinheimo toteaa artikkelissa psykologisen tuen tarvitsijoiden olevan työterveyshuollossa eriarvoisessa asemassa somaattisista työkykyongelmista kärsivien asiakkaiden kanssa. Toisin kuin työfysioterapeutin vastaanotolle, työterveyspsykologin palveluja pääsee hyödyntämään vasta työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan tekemän arvion perusteella. Tämä toimintamalli ei tue ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, jossa kohdennetaan palvelut tarvelähtöisesti.

Työkyvyttömyyseläkkeissä mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat koko ajan lisääntymässä, erityisesti nuorten työikäisten ryhmässä. Työterveyspsykologien osaamisen hyödyntäminen on siis ensiarvoisen tärkeää työkyvyn tukemiseksi. Kuten Psykologi -lehden jutussa todetaan, meillä psykologeilla on mahdollisuus toimia muunkin kuin lääketieteellisen viitekehyksen alla, mikä tuottaa lisäarvoa asiakkuuden hoitoon. Työn muokkauksia tulisi myös työpaikoilla hyödyntää laajemmin, jolloin osatyökykyistenkin työpanos saataisiin käyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Näin vältyttäisiin pitkiltä poissaoloilta. Työterveyspsykologi Sanna Selinheimo tuo esiin, että työterveyspsykologi on myös työn muokkauksen asiantuntija.

Psykologian tohtori ja erikoispsykologi Heli Järnefelt nostaa jutussa esiin näkemyksensä, jonka mukaan työterveyspsykologi asiantuntijana jää liian helposti moniammatillisen tiimin ulkopuolelle. Näin työterveyspsykologin laajaa osaamista ei aina hyödynnetä muun muassa työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa neuvoteltaessa.

Psykologi -lehden juttu herätti itsessäni paljon ajatuksia. Olen samaa mieltä siitä, että nykyisellään rakenteet eivät aina tue työterveyspsykologin kokonaisvaltaista osallistumista työterveyshuollon toimiin. Muutoksia tarvitaan ja yhtenä tärkeänä pitäisin itsekin tuota psykologin suoravastaanottoa. Luin artikkelia kuitenkin hyvillä mielin, sillä tiedän, että omassa organisaatiossani nämä ongelmat on pitkälti ratkaistu.

Meilläkin Kela-korvauksen saamiseksi toki edelleen edellytetään, että työterveyspsykologin vastaanotolle tullaan työterveyshuollon ammattihenkilön ohjaamana. Tämä ei kuitenkaan luo asiakkaallemme lisäkustannuksia, sillä tarjoamme yrityksille kiinteähintaista palvelua, jossa myös työterveyspsykologin toimet työkyvyn tukemiseksi kuuluvat pakettiin. Strategiamme on siis keskittyä nimenomaan oikeaan aikaan toteutettuun ennaltaehkäisevään toimintaan ja toimialan erityispiirteet huomioivaan toiminnan suunnitteluun. Asiakkaamme ei siis tarvitse miettiä osallistuuko hänen yrityksensä toimintasuunnitelman tekemiseen ja työpaikkaselvitykseen ”kallis” psykologi vai ei, hinta on hänelle täysin sama kuukaudessa. Näin voimme itse työterveyshuollon toimijana, omaan ammatilliseen harkintaamme perustuen, määritellä sen millainen kunkin asiakasyrityksen ydintiimi on. Tämä on erittäin tärkeä seikka, sillä työterveyshuollon muuttuvassa kentässä yleisenä huolenaiheena on palveluja ostavien yritysten huono tuntemus siitä mitä työterveyshuollolla olisi heille tarjota. Ja on ymmärrettävää, että kiireinen yrittäjä ei voi olla kaikista asioista täysin perillä. Tässäkin kohtaa tarjoamamme kiinteähintainen palvelu on oiva valinta. Asiakkaamme voivat olla varmoja, että heidän työterveyshuoltonsa toteutetaan aina juuri heidän toimialansa erityiset riskit huomioiden ja mahdollisimman tehokkaasti. Toimimme vahvana tiiminä ammattirajat ylittävässä yhteistyössä, jossa asiakas ja hänen tarpeisiinsa vastaaminen on yhteinen tavoitteemme.

Minna Alestalo
psykologi, ekonomi
Omena Terveys